فرصت های سرمایه گذاری

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در جزیره زیبای ارس و جذب سرمایه گذار

همایش ها و نمایشگاه ها

برگزاری همایش ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی در جزیره زیبای ارس

رفاه و خدمات درمانی

مدیریت رفاه و خدمات درمانی برای خدمت رسانی سلامت و پزشکی

مناقصه ها و مزایده ها

برگزاری مناقصه ها و مزایده ها و موارد مروبطه در جزیره ارس

پروژه های انجام شده

فرصت های سرمایه گذاری

next
prev

اخبار و تازه ها

مشاهده همه
En